top of page

Проектантски екип

Румен Спасов

Главен консултант архитектура, конструкция и визуализация.

арх. Теодора Велкова

Главен архитект и ръководител проектантски екип.

арх. Тони Никова

Проектантски екип и визуализация.

арх. Галя Николова

Проектантски екип и визуализация.

инж. Иванка Шопова

Конструкция.

инж. Ивомир Орлов

Конструкция.

инж. Маргарита Ваклева

Водоснабдяване и Канализация.

инж. Любомир Митев

Електрически инсталации.

инж. Спас Христов

Отопление, Вентилация и Климатизация.

инж. Татяна Митева

Геодезия.

Партньори

Инвеститор: "АМВН" ЕООД

Главен изпълнител:  "АМВН" ЕООД

Изпълнител фасади и дограми: "АМВН" ЕООД

Проектиране: "АМВН" ЕООД

тел. за контакт: +359 899 810 537

имейл: rideni@abv.bg

bottom of page